top of page
Search
  • Writer's pictureTeodor Gunev

"НОРД" АД с ново местонахождение

От месец септември 2016 година фирма „НОРД“ АД е с ново местонахождение. Производствената база на предприятието вече се намира изцяло на територията на „Солвей Соди“ АД /Промишлена зона 9160,гр. Девня/, където могат да бъдат намерени както производствените площи, така и административния персонал на фирмата.


56 views0 comments

Recent Posts

See All

Норд АД спечели проект

През м. Септемви, "НОРД" АД, спечели проект N BG161РО003-2.2.01-0001 "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" , финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Операт

НОРД АД обявява свободни позиции

Фирма "НОРД" АД има дългогодишна история на българския пазар. Ние работим в сферата на металооработката и ремонтните дейности. Целта ни е да удовлетворим желанията и изискванията на нашите настоящи и

Енергийна ефективност и зелена икономик

"НОРД" АД успешно приключи проект "Енергийна ефективност и зелена икономика", процедура по Оперативна Програма ""Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2013г., като достави

Comments


bottom of page