top of page
Search
 • Writer's pictureTeodor Gunev

НОРД АД обявява свободни позиции

Фирма "НОРД" АД има дългогодишна история на българския пазар. Ние работим в сферата на металооработката и ремонтните дейности. Целта ни е да удовлетворим желанията и изискванията на нашите настоящи и потенциални клиенти. Всичко това е възможно, благодарение на висококвалифицираните кадри, с които разполагаме!


За да увеличим този екип от специалисти, обявяваме свободни позиции за следните длъжности:


1. Шлосер-монтьор


Извършва шлосерска обработка

 • Очертава детайли по шаблон

 • Нарязва резби - ръчно или машинно, калиброва резби

 • Шмиргелова с ръчен или стационарен шмиргел

 • Заточва свредла

 • Отстранява груби деформации

 • Изпълнява и други задачи, възложени му във връзка с изпълняваната работа

 • Извършва ремонтни дейности на територията на други фирми

Отговорности на длъжността:

 • Носи материална отговорност във връзка с опазването на повереното му имущество и за допуснати неточности на обработваните детайли

 • Спазва зададените по чертежите параметри

 • Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд

Изисквания на длъжността:

 • Средно специално техническо образование

 • Трудов опит - минимум 1 години

 • Личностни изисквания към кандидата: отговорен, организиран, изпълнителен, прецизен

Фирмата предлага:

 • Постоянен трудов договор

 • Мотивиращо заплащане, обвързано с постигнатите резултати

 • Осигурен транспорт

2. Заварчик


Описание на длъжността:

 • Заварява и наварява изделия

 • Контролира правилната експлоатация на машините

 • Разчита техническа документация с прости и сложни възли

 • Прави проверка на готовото изделие по техническата документация

 • Следи цялостния производствен процес и извършва визуален контрол

 • Заварява и наварява изделия

Изисквания към кандидата:

 • Средно-специално образование

 • Професионален опит – минимум три години трудов стаж по специалността

 • Свидетелство за правоспособност по заваряване по процес 135, 111, 141, заварчик на тръби. С предимство ще се разглеждат кандидатите, притежаващи актуални сертификати за заварчик

 • Прецизност и отговорност към поставените задачи

 • Умение за работа в динамична среда

 • Умения за работа в екип

 • Да спазва Правилника за безопасност на труда

Фирмата предлага:

 • Постоянен трудов договор

 • Мотивиращо заплащане, обвързано с постигнатите резултати

 • Осигурен транспорт


Ако желаете да станете част от нашия екип от професионалисти, изпратете Вашата актуална автобиография на e-mail: office@nord.bg.

Всички документи, ще се разглеждат при пълна конфиденциалност, съгласно Закона за личните данни!

111 views0 comments

Recent Posts

See All

Норд АД спечели проект

През м. Септемви, "НОРД" АД, спечели проект N BG161РО003-2.2.01-0001 "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" , финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Операт

Енергийна ефективност и зелена икономик

"НОРД" АД успешно приключи проект "Енергийна ефективност и зелена икономика", процедура по Оперативна Програма ""Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2013г., като достави

Успешно внедрена интегрирана система за Управление на качеството, Околна среда и Безопасност

НОРД АД предтсвя на вниманието на своите клиенти, както настоящи, така и потенциални, новата успешно внедрена, поддържана и с потенциала да се подобрява Интегрирана система за управление на Околната с

Commenti


bottom of page