top of page
Search
 • Writer's pictureTeodor Gunev

НОРД АД обявява свободни позиции

Фирма "НОРД" АД има дългогодишна история на българския пазар. Ние работим в сферата на металооработката и ремонтните дейности. Целта ни е да удовлетворим желанията и изискванията на нашите настоящи и потенциални клиенти. Всичко това е възможно, благодарение на висококвалифицираните кадри, с които разполагаме!


За да увеличим този екип от специалисти, обявяваме свободни позиции за следните длъжности:


1. Шлосер-монтьор


Извършва шлосерска обработка

 • Очертава детайли по шаблон

 • Нарязва резби - ръчно или машинно, калиброва резби

 • Шмиргелова с ръчен или стационарен шмиргел

 • Заточва свредла

 • Отстранява груби деформации

 • Изпълнява и други задачи, възложени му във връзка с изпълняваната работа

 • Извършва ремонтни дейности на територията на други фирми

Отговорности на длъжността:

 • Носи материална отговорност във връзка с опазването на повереното му имущество и за допуснати неточности на обработваните детайли

 • Спазва зададените по чертежите параметри

 • Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд

Изисквания на длъжността:

 • Средно специално техническо образование

 • Трудов опит - минимум 1 години

 • Личностни изисквания към кандидата: отговорен, организиран, изпълнителен, прецизен

Фирмата предлага:

 • Постоянен трудов договор

 • Мотивиращо заплащане, обвързано с постигнатите резултати

 • Осигурен транспорт

2. Заварчик


Описание на длъжността:

 • Заварява и наварява изделия

 • Контролира правилната експлоатация на машините

 • Разчита техническа документация с прости и сложни възли

 • Прави проверка на готовото изделие по техническата документация

 • Следи цялостния производствен процес и извършва визуален контрол

 • Заварява и наварява изделия

Изисквания към кандидата:

 • Средно-специално образование

 • Професионален опит – минимум три години трудов стаж по специалността

 • Свидетелство за правоспособност по заваряване по процес 135, 111, 141, заварчик на тръби. С предимство ще се разглеждат кандидатите, притежаващи актуални сертификати за заварчик

 • Прецизност и отговорност към поставените задачи

 • Умение за работа в динамична среда

 • Умения за работа в екип

 • Да спазва Правилника за безопасност на труда

Фирмата предлага:

 • Постоянен трудов договор

 • Мотивиращо заплащане, обвързано с постигнатите резултати

 • Осигурен транспорт


Ако желаете да станете част от нашия екип от професионалисти, изпратете Вашата актуална автобиография на e-mail: office@nord.bg.

Всички документи, ще се разглеждат при пълна конфиденциалност, съгласно Закона за личните данни!

79 views0 comments

Recent Posts

See All

През м. Септемви, "НОРД" АД, спечели проект N BG161РО003-2.2.01-0001 "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" , финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Операт

"НОРД" АД успешно приключи проект "Енергийна ефективност и зелена икономика", процедура по Оперативна Програма ""Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2013г., като достави

НОРД АД предтсвя на вниманието на своите клиенти, както настоящи, така и потенциални, новата успешно внедрена, поддържана и с потенциала да се подобрява Интегрирана система за управление на Околната с

bottom of page