top of page

Сертификатите, от които имате нужда

Фирмата успешно внедрява, поддържа и се стреми да подобрява всички системи за управление и контрол на производствение процес, условията на труд и опазването на околоната среда.

Сертификати по ISO

  • Система за управление на качеството ISO 9001:2008, която е утвърдена от “IQNet” за разработване, производство, ремонт и продажба на селскостопанско и промишлено оборудване, резервни части и отливки.

  • Системата за управление на околна среда,в съответствие с изискванията на стандарта ISO 14001:2004

  • Система за управление на здравето и безопасността при работа, в съответствие с изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007

Сертификат за съответствие на система за производствен контрол

Този сертификат удостоверява, че всички предписания по отношение на оценяване и проверка на постоянство на експлоатационните показатели, описани в приложение ZA на стандарт EN 1090-1:2009+A1:2011 по система 2+ са приложение и че производственият контрол в предприятието е оценен в съответствие с приложимите изисквания.

Държавна агенция за Метрологичен и технически надзор

НОРД АД има удостоверение от Държавна агенция за Метрологичен и технически надзор за поддържане, ремонтиране и преустройване на съдове работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, повдигателни съоръжения, товарни въжени линии, елементи и възли от промишлени газови съоръжения и др.

Български Корабен Регистър

Фирмата е сертифицирана от Български Корабен Регистър за производство и ремонт на корпусни конструкции и отливки; механична обработка на детайли, елементи и възли на корабни машини и механизми

bottom of page